Turinio valdymo sistema

Prisijungimas partneriams
Jūsų slaptažodis

Dirbame su:


Duomenų bazės

Modulis skirtas įvairaus pobūdžio duomenims (sąrašams, kainoms ir t.t.) kaupti ir juos atvaizduoti ar naudoti sistemos darbui. Jūs galite sukurti neribotą skaičių duomenų lentelių, užpildyti jas duomenimis, redaguoti duomenis, šalinti, rūšiuoti ir t.t.
Įėję į tinklapio duomenų bazės modulį, Jūs galite peržvelgti esamas lenteles, jas ištrinti, redaguoti, sukurti naują lentelę.
 
Naujos lentelės kūrimas
  1. Meniu lange rinkitės punktą "Nauja lentelė"
  2. Užpildykite lentelės laukus, įvesdami lentelės pavadinimą ir kitus reikiamus laukelius ir išsaugokite
Naujai sukurta lentelė pasirodo prie kitų lentelių sarašo. Ją galite peržiurėti spragtelėję ant jos pavadinimo:
  • Norėdami įvesti duomenis į laukelius - spauskite "Naujas įrašas" ir užpildykite laukelius.
  • Norėdami redaguoti įrašą, spauskite redagavimo mygtuką   ir keiskite norimus įrašus.
  • Norėdami ištrinti įrašą, šalia įrašo spauskite
Lentelės redagavimas
  • Eikite į meniu punktą "Lentelės". pateiktame sąraše raskite lentelę, kurią norite redaguoti
  • Norėdami ištrinti lentelę - 
  • Norėdami redaguoti lentelę -  spauskite redagavimo mygtuką  . Redaguojant lentelę, galite įvesti papildomus laukus ar ištrinti jau esamus
Duomenų bazė gali atsispindėti visame tinklapyje, tik skirtingose vietose gali būti nurodomi skirtingi duomenys. Norėdai tinklapyje atvaizduoti informaciją, esančia duomenų bazėse, kurkite puslapį, kurio tipas "Lentelė". (žr. Puslapio sukūrimas). Norėdami papildyti duomenų bazę iš išorės (t.y. ne iš administravimo srities) - kurkite puslapį, kurio tipas "Informacijos įvedimas". (žr. Puslapio sukūrimas).