Turinio valdymo sistema

Prisijungimas partneriams
Jūsų slaptažodis

Dirbame su:


Administratorių valdymas

Jeigu Jūs esate pagrindinis administratorius, tai Jūs:
  • matote visus sistemos modulius (nebent, dėl kokių nors priežasčių patys sau juos uždraudėte matyti)
  • galite kurti naujus administratorius ar jų grupes (žr. administratoriai)
  • nustatyti administratoriams ar jų grupėms valdymo teises
Norėdami nustatyti teises, pasirinkite pagrindinio meniu (žr. pagrindinis meniu) modulį administratoriai, iš laukelio kairėje "Grupė (administratorių kiekis)" pasirinkite kam norite nustatyti teisės: pavieniui admnistratoriui ar visai administratorių grupei.
Pasirinkę grupę ar vieną administratorių , laukelyje "Nustatyti teises" galite įjungti modulius, išjungti juos ar palikti naudotis grupės teisėmis (jei teises priskiriate pavieniams administratoriams).
  • Jei administratorius neturi teisės kuriam nors moduliui, tai jis to modulio ir nemato
  • Grupės teisės yra žemiau nei administratoriaus, t.y., jei nesutampa administratoriaus ir administratorių grupės, kuriai priklauso tas administratorius, teisės, tai galiojančios bus administratoriaus teisės.