Turinio valdymo sistema

Prisijungimas partneriams
Jūsų slaptažodis

Dirbame su:


Šablonų kintamieji

$data[] - duomenų masyvas, talpinantis savyje visą informaciją apie tinklapį. Įeinantys elementai:
    all[] - saugo visus duomenis apie sistemos elementus:
        all.email - taip pat kaip ir site.email
        all.owner_name - kaip ir site.owner 
        all.page - analogiškas page[]
        all._path - analogiškas path[]
        all.tree - duomenys apie visus puslapius, esančius sistemoje
        all.menu - duomenys apie meniu esančius elementus ir jo stilių
        all.path - kelio stiliaus HTML
        all.header - viršutinės puslapio dalies stiliaus HTML kodas
        all.footer - apatinės puslapio dalies stiliaus HTML kodas
        all.title - antraštės stiliaus HTML
    path[] - panašiai kaip page[] kintamasis, tik saugo duomenis dar ir apie aukštesnio lygmens puslapių elementus.
    page[] - saugo duomenis apie kiekvieną aktyvaus puslapio turinio elementą sistemoje, plačiau aprašyti skyriuje "Standartiniai struktūros elementų parametrai" (SSEP) 
    site[] - duomenų masyvas, saugantis informaciją apie tinklapio savininką:
        site.email - savininko el. paštas
        site.owner - savininko pavadinimas
        site.languages[] - masyvas, talpinantis savyje sistemoje esančias kalbas