Turinio valdymo sistema

Prisijungimas partneriams
Jūsų slaptažodis

Dirbame su:


Vidinio puslapio šablonas

Vidinio puslapio šablonas skirtas atvaizduoti vidinį tinklapio puslapį, tuo atveju kai sistemai perduodamas GET parametras cid (pvz. http://www.example.com?cid=122), kuris reiškia norimo parodyti puslapio id . Tai yra paskutinis apdorojamas šablonas prieš išvedant puslapį, dėl to jis negali būti įterpiamas į kitą šabloną.

Šis šablonas turi jau apdorotus dalių šablonus:
  • Antraštės stilius {$title}
  • Turinio stilius {$body}
  • Meniu stilius {$menu}
  • Viršutinės dalies stilius {$header}
  • Apatinės dalies stilius {$footer}
  • "Kelio" stilius {$path}
  • HTML <head> {$head} (būtinas kitamasis teisingam sistemos veikimui)
Kiekviena iš šių dalių gali susidėti iš kelių atskirų šablonų. Pvz. meniu gali būti suskaldytas į kelis šablonus pagal vietas puslapyje: pirmo lygio kairėje, antro lygio dešinėje, trečio lygio prie teksto ir atskiras meniu papildomiems puslapiams. Jeigu dalies šablonas susideda iš vieno varianto, jį galima pasiekti tiesiog per kintamajį, pvz. {$footer}, jeigu iš kelių tada jis pasiekiamas kaip masyvo elementas, pvz. {$footer.light} ar {$footer[0]}. Tai labiausiai aktualu masyvams, kadangi jie yra dažniausiai skaldomi į kelis gabaliukus.
 
Nuo 1.5 versijos atsirado galimybė sukurti kiek norima vidinio puslapio šablono šablonų. Per turinio valdymą galima pasirinkti, koks bus vidinio puslapio, koks - turinio šablonas. Jei joks vidinio puslapio šablonas nebus pasirinktas, tai ir pagrindinei ir gilesnėms šakoms bus parinktas paveldėtas šablonas, kurį sistema kiekvieną kartą pasirinks atsitiktinai iš esančių vidinio puslapio šablonų.