Turinio valdymo sistema

Prisijungimas partneriams
Jūsų slaptažodis

Dirbame su:


Apklausa (voting2)

Modulis leidžia komentuoti atskirą apklausą, balsuoti bei atvaizduoti rezultatus ir komentarus. Pasiekiamas nuo versijos 2.1.

Modulis susideda iš 2-ų šablonų: voting ir results. Jeigu vartotojas gali balsuoti, tai vaizduojamas šablonas voting, jeigu negali  - results.

Kintamieji:

$question - klausimo masyvas. Savyje talpina tokius elementus:

$question.id - klausimo id
$question.name - klausimo tekstas (pats klausimas)
$question.creation_time - klausimo sukūrimo laikas (data ir laikas)
$question.author_id - klausimą sukūrusio autoriaus id
$question.total - parodo balsavusiųjų skaičių (analogiškas $total)

$answers[] - atsakymų sąrašas. Kiekvienas atsakymas yra masyvas, sudarytas iš tokių elementų:
id - atsakymo id
name - atsakymo tekstas (pats atsakymas)
votes- balsų, už konkretų atsakymą, skaičius

$total - balsų suma iš viso

$error - klaidų masyvas po nesėkmingo komentavimo (nuo versijos 2.1)
$error[1] - neįrašytas komentaro tekstas (nuo versijos 2.1)
$error[2] - nenurodytas komentuojančiojo vardas (nuo versijos 2.1)
$error[3] - nenurodytas komentuojančiojo el. pašto adresas arba jis yra neteisigas (nuo versijos 2.1)
$error[4] - klientas nėra prisijungęs (jei privaloma) (nuo versijos 2.1)

$commented - nurodo ar lankytojas yra ka tik pakomentavės apklausą (jeigu aktyvuotas Komentarų modulis, nuo versijos 2.1)

Gaunami duomenys:

question_id - būtinas parametras, nurodo kokį balsavimą atidaryti
action - POST/GET priimamos reikšmės:
action=voting2.vote - jei įmanoma, tai vykdo balsavimą. Jeigu pavyksta, tai vartotojui rodomas šablonas results
answer=XXX - GET/POST yra atsakymo id, kurį pasirenka vartotojas
action=voting2.addComment - prideda lankytojo komentarą, jeigu aktyvuotas Komentarų modulis (nuo versijos 2.1)
content - komentaro tekstas (privalomas)
name - komentatoriau vardas (privalomas jei leidžiama balsuoti viešai)
email - komentatoriau el. pašto adresas (privalomas jei leidžiama balsuoti viešai)


Šablonų pavyzdžiai: