Turinio valdymo sistema

Prisijungimas partneriams
Jūsų slaptažodis

Dirbame su:


Apklausa (voting1)

Modulis yra papildomas elementas

Modulis susideda iš 2-ų šablonų: voting ir results. Jeigu vartotojas gali balsuoti, tai vaizduojamas šablonas voting, jeigu negali  - results.

Kintamieji:

$question - klausimo masyvas. Savyje talpina tokius elementus:

$question.id - klausimo id
$question.name - klausimo tekstas (pats klausimas)
$question.creation_time - klausimo sukūrimo laikas (data ir laikas)
$question.author_id - klausimą sukūrusio autoriaus id
$question.total - parodo balsavusiųjų skaičių (analogiškas $total)

$answers[] - atsakymų sąrašas. Kiekvienas atsakymas yra masyvas, sudarytas iš tokių elementų:
id - atsakymo id
name - atsakymo tekstas (pats atsakymas)
votes- balsų, už konkretų atsakymą, skaičius

$total - balsų suma iš viso

Gaunami duomenys:

action - POST/GET priimamos reikšmės:
action=voting1.vote - jei įmanoma, tai vykdo balsavimą. Jeigu pavyksta, tai vartotojui rodomas šablonas results
answer=XXX - GET/POST yra atsakymo id, kurį pasirenka vartotojas

Šablonų pavyzdžiai: