Turinio valdymo sistema

Prisijungimas partneriams
Jūsų slaptažodis

Dirbame su:


Informacijos įvedimas (tableadd1)

Modulis skirtas informacijos įvedimui, eina kartu su Duomenų bazių moduliu. Yra galimybė siųsti pranešimo laišką administratoriui.

Kintamieji:

$error [] - Klaidų masyvas
$error[1] - Neužpildyti visi laukai
  $error[2] - Neužpildyti būtini laukai
  $error[4] - Neteisingas datos formatas
  $error[5] - Įvestas duomuo turi būti skaičius
  $error[6] - Skaičius turi būti mažesnis už 255
$form[] - kintamųjų masyvas:
  html - paruošta html forma
  table_id - lentelės, į kurią bus įkeliami duomenys, id
  type - lauko tipas
  field - lauko pavadinimas pagrindinėje duomenų bazėje 
  name - matomas lauko pavadinimas
  default- reikšmė pagal nutylėjimą
  required - nurodo ar laukas privalomas
  maxlength - lauko ilgis
  value - vartotojo paduota reikšmė
$content - tekstas
$thanks_content - padėkos tekstas

Gaunami duomenys:

action - POST gaunamas veiksmo parametras, jo galimos reikšmės:
tableadd1.addNewEntry - bando įrašyti duomenis į lentelę

Šablonų pavyzdžiai: