Turinio valdymo sistema

Prisijungimas partneriams
Jūsų slaptažodis

Dirbame su:


Akcijos blokelis (special1)

Atvaizduoja akcijines prekes. Jų išvedimo parametrus gali kontroliuoti administratorius. Jis gali nurodyti, kokios akcijų grupės išvedamos, kiek akcijinių prekių išvesti ir iš kokių prekių kategorijų.

Kintamieji:

$specialsList[] - masyvas prekių atitinkančių vartotojo nustatytus kriterijus.
$title - akcijos blokelio antraštė.
 
Taip pat naudojamas _shop objektas

Gaunami duomenys:

- nėra -

Šablonų pavyzdžiai: