Turinio valdymo sistema

Prisijungimas partneriams
Jūsų slaptažodis

Dirbame su:


Prekių krepšelio blokas (shopcart2)

Modulis skirtas pridėti prekių į krepšelį bei atvaizduoti krepšelio turinį papildomam elemente. Užsakymui reikia naudoti Prekių krepšelio (shopgoods1) modulį

Kintamieji:

Naudojamas _shop objektas

Gaunami duomenys:

action=shop.addProduct - pridėda prekę į krepšelį
product_id - Prekės id
scheme_id - prekės šablono id
variant_id - prekės varianto id (nebūtinas, nuo versijos 2.2.1)
quantity - kiekis įdedamų prekių
cart_id - krepšelio id, jei naudojama kelių krepšelių funkcija arba
cart_name - krepšelio pavadinimas, jeigu naudojama kelių krepšelių funkcija.
action=shop.removeProduct - pašalina prekę iš krepšelio
product_id - Prekės id
cart_id - krepšelio id, jei naudojama kelių krepšelių funkcija

shop.reset - perkelia turinį iš laikinojo į pastovų krepšelį. Naudojama įvykus krepšelio konfliktui, kai prekes randasi ir pastoviam ir laikinajam krepšelyje.

shop.merge - sujungia krepšelio turinius. Naudojama įvykus krepšelio konfliktui, kai prekes randasi ir pastoviam ir laikinajam krepšelyje.

shop.load - panaikina laikinojo krepšelio turinį ir palieka pastovaus. Naudojama įvykus krepšelio konfliktui, kai prekes randasi ir pastoviam ir laikinajam krepšelyje

shop.clear - išvalo krepšelį

action=shop.recalc - perskaičiuoja kiekius krepšelyje.
quantity[{product_id}][{variant_id}] - yra POST lauko pavadinimas. Lauko reikšmė nustatys tokį kiekį nurodytam produktui-variantui krepšelyje. variant_id bei product_id turi buti nurodytas arba lygus 0.

Šablonų pavyzdžiai:

Šablono pavyzdžių nėra