Turinio valdymo sistema

Prisijungimas partneriams
Jūsų slaptažodis

Dirbame su:


Paieška (search1)

Paieškos modulis vykdo paieška per tinklapio puslapius. Tie moduliai kurie atvaizduoja informacija iš I-lygio modulių (tokiu kaip Parduotuvė arba Naujienos) gali turėti specifine paieška žr. {_search->getResults}

Kintamieji:

$content - tekstas
$no_results_text - tekstas neradus puslapių
$query - ieškomas žodis arba frazė
$results[] - rastų puslapių (STEP formatu) masyvas (tik results šablone)
$result_count - rastų rezultatų skaičius
$results - sugeneruotas results šablonas (tik main šablone)
$form - sugeneruotas form šablonas (jeigu vartotojas nustatė "Rodyti paieškos formą")

Nuo 1.5. versijos atsirado papildomas objektas:
_search - modulio objektas

_search->getResults - rastų paieškos objektų sąrašą
Parametras Būtinas Tipas Komentaras
module * char Modulio pavadinimas, kuriame bus vykdoma paieška ("news", "databases1")
query * char Paieškos žodis
order Nurodo, pagal ką grupuoti išvedamus paieškos rezultatus
order_dir Nurodo, kokia tvarka grupuoti rastus rezultatus: didejimo (asc) arba mažėjimo (desc)
page_size skaičius Nurodo išvedamų paieškos rezultatų skaičių, pradedant nuo offset. Jeigu nenurodytas, grąžina visas
offset skaičius Nurodo nuo kurio rezultato pagal eilę grąžinti. Jeigu nenurodyta, grąžina nuo pradžių.

Prie _search->getResults - parametrai naudojami tik paieškai naujienose

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
fields char Kintamųjų masyvas, talpinantis savyje laukus, kuriuos galima ištraukti. Pagal nutylėjimą laujų reišmės: id,group_id, lang_id, date, start_date, end_date, author, name, intro, place, image_id, thumb_id, archive, url
from
data formatu:
YYYY-MM-DD
Nurodo nuo kokios naujienų datos atlikti paiešką naujienose.
to
data formatu:
YYYY-MM-DD
Nurodo iki kokios naujienų datos atlikti paiešką naujienose.
archive 1¦0 Nurodo, ar atlikti paiešką ir archyvinėse naujienose. Jeigu nenurodyta, ieško

Kiekvienas sąrašo elementas yra duomenų masyvas susidedantis iš SSEP elementų ir naujienų elementų.

Pastaba: jeigu per turinio valdymą nėra sukurta šablonų, kurie atvaizduoja naujienas ar publikacijas, paieška Naujienų modulyje nevyks.

Gaunami duomenys:

query - ieškomas tekstas

Šablonų pavyzdžiai: