Turinio valdymo sistema

Prisijungimas partneriams
Jūsų slaptažodis

Dirbame su:


Naujienos (news2)

Modulis skirtas vartotojo naujienoms atvaizduoti. Taip pat juo gali būti atvaizduotos akcijos, publikacijos, straipsniai bei jų komentarai. Po kiekvieno straipsnio yra išvedami ir kiti, pagal raktinius žodžius sutampantys tekstai.

Branduolio versija: 1.5

Kintamieji:

$ratedNews[] - konkretaus vartotojo reitinguotu naujienų sąrašas. Naujienų id lengvesniam tikrinimui yra masyvo raktuose.

_news - modulio objektas

_news->getList - grąžina naujienų sąrašą.

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
from
data formatu:
YYYY-MM-DD
Atvaizdavimo laiko pradžia. Nustato laiką; bus grąžintos tos naujienos, kurių galiojimo pradžios data sutampa su nustatytu laiku. Jeigu nenurodytas, grąžina visas nuo seniausios
to
data formatu:
YYYY-MM-DD
Atvaizdavimo laiko pabaiga. Nustato laiką; bus grąžintos tos naujienos, kurių galiojimo pabaigos data sutampa su nustatytu laiku. Jeigu nenurodytas, grąžina visas iki dabarties
archive 1¦0 Ar išvesti archyvines naujienas. Jeigu nenurodyta, išveda nearchyvines (0)
page_size skaičius Nustato puslapio dydį, t.y. kiek naujienų grąžinti, pradedant nuo offset. Jeigu nenurodytas, grąžina visas
page_nr skaičius Nurodo nuo kurios naujienos pagal eilę grąžinti. Jeigu nenurodyta, grąžina nuo pradžių

Kiekvienas sąrašo elementas yra duomenų masyvas:

parent_id - puslapio id, kurio naujienos yra atvaizduojamos
id - atskiros naujienos id, nurodžius jį kaip "?cid={$data.page.item_id}&new_id={$el.id}" galima persikelti į konkrečios naujienos puslapį
date - naujienos publikavimo data
start_date - naujienos galiojimo pradžios data
end_date - naujienos galiojimo pabaigos data
archive - ar naujiena archyvinė
author - naujienos publikatorius arba autorius
intro - naujienos įvadas
content - naujienos tekstas
place - naujienos publikavimo vieta
image_id - paveiksliuko id
thumb_id - mažo paveiksliuko id
lang_id - kalba
can_comment - nurodo, ar galima komentuoti naujienų grupę. Jei lygus 1, tuomet galima.

_news->getListCount - grąžina naujienų sąrašo dydį. Nepriklausomai nuo page_size ir offset parametru. Gali būti naudojama darant puslapiavimą.

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
from
data formatu:
YYYY-MM-DD
Atvaizdavimo laiko pradžia. Nustato laiką; bus grąžintos tos naujienos, kurių galiojimo pradžios data sutampa su nustatytu laiku. Jeigu nenurodytas, grąžina visas nuo seniausios
to
data formatu:
YYYY-MM-DD
Atvaizdavimo laiko pabaiga. Nustato laiką; bus grąžintos tos naujienos, kurių galiojimo pabaigos data sutampa su nustatytu laiku. Jeigu nenurodytas, grąžina visas iki dabarties
archive 1¦0 Ar išvesti archyvines naujienas. Jeigu nenurodyta išveda nearchyvines (0)

_news->getNew - grąžina naujieną.

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
id *
skaičius
Naujienos ID
lang_id
kalbos kodas
Kalba kuria norima gauti naujieną

_news->getComments - grąžina komentarų sąrašą.

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
new_id * skaičius Komentuojamos naujienos id
comments_page_nr * skaičius Komentarų puslapio eilės numeris
comments_page_size skaičius Nustato puslapio dydį, t.y. kiek komentarų grąžinti.

Kiekvienas sąrašo elementas yra duomenų masyvas:
id - atskiro komentaro id
parent_module - tėvinio puslapio (šiuo atveju, naujienos) modulio tipas
parent_id - naujienos id, kurios komentarai yra atvaizduojami
time - komentaro publikavimo data
content - komentaro turinys
client_id - komentavusio asmens id
name - komentavusio asmens vardas
email - komentuotojo el. paštas
ip - kompiuterio, iš kurio buvo parašytas komentaras, ip adresas

_news->getRelatedNews - grąžina pagal raktinius žodžius susietų naujienų sąrašą.

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
new_id * skaičius Naujienos, pagal su kurią ieškomos sąsajos, id
include_me 1¦0 Nurodo, ar į susietų naujienų sąrašą išvesti ir šiuo metu skaitomą. Jeigu nenurodytas, išveda ir skaitomą (1)
lang_id char Kalbos simboliai (lt). Jei nebus, išves pagal interfeiso kalbą
order Nurodo, pagal ką grupuoti išvedamas susietąsias naujienas. Jei nenurodytas, grupuoja pagal sutampamumą (score)
limit skaičius Nurodo, kiek susietųjų naujienų išvesti į puslapį

Kiekvienas sąrašo elementas yra duomenų masyvas:

id - susietosios naujienos id
group_id - grupės id, kuriai priklauso susietoji naujiena
date - naujienos publikavimo data
start_date - naujienos galiojimo pradžios data
end_date - naujienos galiojimo pabaigos data
archive - ar naujiena archyvinė
author - naujienos publikatorius arba autorius
name - naujienos pavadinimas
intro - naujienos įvadas
content - naujienos tekstas
place - naujienos publikavimo vieta
image_id - paveiksliuko id
thumb_id - mažo paveiksliuko id
lang_id - kalba
keywords - naujienos raktiniai žodžiai
score - raktinių žodžių sutapimo dydis (susietosios naujienos su skaitomąja naujiena)

_news->getPaging - grąžina naujienų sąrašo puslapiavimo aprašomąjį masyvą. Turi būti iškviestas po naujienų sąrašo išvedimo.

_news->getCommentsPaging - grąžina naujienos komentarų sąrašo puslapiavimo aprašomąjį masyvą. Turi būti iškviestas po komentarų sąrašo išvedimo.

_news->countComments - grąžina naujienos komentarų skaičių.

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
new_id * skaičius Naujienos id
 
_news->getRatingPoints - grąžina masyvą galimų reitingo variantų. Pagal šiuos reitingus galima balsuoti už konkrečią naujieną.
 
_news->getGroup - grąžina grupės informaciją.
 
Parametras Būtinas Tipas Komentaras
id * skaičius Grupės id

RSS

Naujienų modulyje gali būti naudojama RSS technologija. Į tų naujienų RSS patenkama per nuorodą:
<a href="{$_http_path}/xml.php?get=news&action=get_rss&cid={$data.page.item_id}" target="_blank"><img src="{$img_url}" border="0" alt=""></a>
Pagal nutylėjimą galima sukurti 20 RSS naujienų, bet vartotojas gali keisti jų kiekį.

Gaunami duomenys:

new_id=xxx - pasirenka konkrėčią naujieną. Pradeda veikti šablonas new.

action=news2.setRating - nustato naujienos reitingą.

rateNewId - GET/POST naujiena kuriai nustatomas reitingas

rating - GET/POST pasirinktas variantas reitingo gaunamo iš getRatingPoints metodo.

action=news2.addComment - pridėda komentarą prie naujienos.

content - POST komentaro tekstas

name - POST komentuojančio asmens vardas

email - POST komentuojančio asmens el. paštas

Šablonų pavyzdžiai: