Turinio valdymo sistema

Prisijungimas partneriams
Jūsų slaptažodis

Dirbame su:


Forumas (forum1)

Modulis, kuris suteikia galimybę bendrauti žinutėmis ne realiu laiku.

Kintamieji:

$can_post - parodo ar gali vartotojas rašyti pasisakymus (true arba false)
$topics_count - forumo temų kiekis
$permissions.delete - parodo ar gali vartotojas trinti šios forumo temos pasisakymus (true arbe false)
$permissions.edit - parodo ar gali vartotojas redaguoti šios forumo temos pasisakymus
$topic_id - redaguojamos forumo temos id, 0 - kai jokia nepasirinkta
$topic[] - dabartinė pasirinkta forumo tema
$post_id - redaguojamos pokalbio temos id
$posts[] - pokalbio temų sąrašas (šablone posts) arba pasisakymų sąrašas (šablone posts_in)
$posts_count - pokalbio temų kiekis
$posts_in_count - pasisakymų skaičius konkrečia pokalbio tema
$_paging - puslapiavimo duomenų masyvas. Tinka specialiems puslapiavimams suprogramuoti. Nuo versijos 2.3.2. Nuo versijos 2.0 $paging (išveda 1-10 11-20) ir $paging2 (išveda 1 2 3).
$error[] - klaidų masyvas
$error[1] - nėra pasisakymo teksto
$error[2] - nepasirinkta tema
$error[3] - nenurodytas autorius
$error[4] - pasisakymo tema (ją irgi galima perduoti, naudojama tam tikruose forumuose)
$error[5] - nėra teisiu redaguoti ar trinti

_forum - modulio objektas

_forum->countClientPosts - gražina cliento parašytų žinučių kiekį.

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
client_id * id Nurodo, kurio kliento žinučių kiekį reikia gražinti.

Pvz.:

{_forum->countClientPosts client_id=$post.author_id assign="count"}

Gaunami duomenys:

action - GET/POST gaunamas veiksmo parametras, jo galimos reikšmės:
forum1.add_post - įdeda naują pasisakymą. Galima perduoti:
topic_id - forumo temos id, kurioje sukuriamas pasisakymas
post_id - pokalbio temos id, į kurią įdedamas pasisakymas. Jeigu lygus 0, tokiu atveju sukuriama nauja pokalbio tema.
author_name - vartotojo vardas (tais atvejais, kai naudojamas klientų valdymas, vardas imamas iš klientų valdymo modulio)
author_mail - vartotojo el. paštas (tais atvejais, kai naudojamas klientų valdymas, el. paštas imamas iš klientų valdymo modulio)
message_title - pasisakymo antraštė
message_text - pasisakymo tekstas
forum1.edit_post  - redaguoti pasisakymą. Galima perduoti:
topic_id - forumo temos id, kurioje sukuriamas pasisakymas
post_edit_id - redaguojamo pasisakymo id

forum1.del_post - Ištrina pasisakymą. Galima perduoti:
post_del_id - trinamos pokalbio temos id. Trinti gali tik autorizuoti vartotojai - tokie, kurie turi leistinas trinimo teises

Žinučių filtravimo GET/POST kintamieji. Galima perduoti:

author_id - rodyti tik pasirinkto autoriaus žinutes
date_from - rodyti žinutes nuo nurodytos datos
date_till - rodyti žinutes iki nurodytos datos
order_dir - rušiavimas pagal data ("asc" - didėjančią ar "desc" - mažėjančią tvarką)

Šablonų pavyzdžiai: