Turinio valdymo sistema

Prisijungimas partneriams
Jūsų slaptažodis

Dirbame su:


Formos (forms1)

Sujungdamas kelias paprastas formas (form1), modulis leidžia kurti neriboto ilgio formas.
Šablonai form, sent, mail.
form - pagrindinis formos šablonas
sent - padėkos šablonas
mail - siunčiamo laiško šablonas

Kintamieji:

$content - tekstas virš formos
$footer_text - tekstas po forma
$content_ok - padėkos tekstas
$recipients - sugeneruotas HTML gavėjų pasirinkimas (atsiranda tais atvejais, jeigu gavėjų yra daugiau nei 1, leidžia pasirinkti kuriam gavėjui siųsti laišką)
$submit_to - sugeneruota HTML formos pradžia, reikalinga teisingam formos išsiuntimui.
$subject - kintamasis, nurodantis vartotojo įvestą formos laiško subject‘ą.
$error - standartinis klaidų masyvas
$error[1] - neužpildytas būtinas laukas
$error[2] - neteisingai įvesta nuoroda
$error[3] - neteisingai įvestas el. pašto adresas
$form[] - formos laukai
$form[].name - formos lauko pavadinimas
$form[].html - sugeneruotas  formos laukelio HTML
$form[].type - formos laukelio tipas
$form[].required - nurodo, ar laukelį būtina užpildyti (true arba false)
$send[] - užpildytos formos duomenų masyvas (pasiekiamas šablone mail ir sent)
$send[].type - laukelio tipas
$send[].name - laukelio pavadinimas
$send[].text - laukelio parametrai
$send[].value - vartotojo įvesta reikšmė (-es)

Gaunami duomenys:

subject - leidžia nurodyti laiško subject iš pajungimo pusės, nebūtinas.

Šablonų pavyzdžiai: