Turinio valdymo sistema

Prisijungimas partneriams
Jūsų slaptažodis

Dirbame su:


El. pašto prenumeratos blokas (easysubscribe1)

Modulis yra papildomas elementas, analogiškas el.pašto prenumeratos moduliui.

Kintamieji:

$subscriptions[] - el. pašto prenumeratų kategorijos sukuriamos per Laiškų siuntimo (mailsender) modulį

$error[] - klaidų masyvas
$error[1] - nenurodytas arba blogai nurodytas el.pašto adresas
$error[2]  - toks el. pašto adresas jau egzistuoja sistemoje
$error[3]  - nepaduotas subscribe 

Gaunami duomenys:

email - GET/POST metodu gaunamas prenumeratoriaus el.pašto adresas
subscriptions - id el. pašto prenumeratos kategorijos(jų) kuriai pridėdamas nurodytas el. pašto adresas.

Šablonų pavyzdžiai: