Turinio valdymo sistema

Prisijungimas partneriams
Jūsų slaptažodis

Dirbame su:


Kliento prisijungimas (clientlogin1)

Modulis skirtas organizuoti kliento prisijungimą prie sistemos taip pat ir jo slaptažodžio priminimą. Klientas prisijungimui gali naudoti tiek savo vartotojo vardą, tiek ir el. pašto adresą.
Prisijungusiam klientui sistema įrašo duomenis į masyvą $session.clients[]. Kuriame $session.clients.client_id - kliento id (kuris tuo pačiu nusako ar vartotojas prisijungęs (>0) ar ne(=0)), o $session.clients.client - yra duomenų apie klientą masyvas, tokių kaip vardas, pavardė ir kiti duomenys iš sistemos klientų duomenų bazės.
Slaptažodžio priminimo funkcija siunčia sugeneruotą laišką klientui su nauju laikinu slaptažodžiu pagal jo įvestą adresą arba jam priskirtą adresą, kurį suranda pagal įvestą vartotojo vardą. Tai leidžia vartotojui prisijungti tiek su laikinuoju tiek ir su senuoju slaptažodžiu. Prisijungus su kuriuo nors slaptažodžiu, sistema jį nustato kaip pastovų, kurį vartotojas gali visada pakeisti naudojant Kliento duomenų keitimo modulį

Kintamieji:

$content - bendras tekstas
$logon_text - padėkos tekstas
$remind_text - slaptažodžio priminimo tekstas
$error - klaidų kodai
$users - masyvas vartotojų, atitinkančių nurodytą priminimo el. paštą arba vartotojo vardą. (Vartotojo vardo atveju yra tik vienas masyvo elementas, kadangi jis yra unikalus kiekvienam vartotojui). Egzistuoja tik išsiuntus priminimo laišką.
"mail" šablone (siunčiamas klientui kaip slaptažodžio priminimo laiškas):
$password - laikinasis slaptažodis siunčiamas klientui

Gaunami duomenys:

action - GET/POST gaunamas veiksmo parametras, jo galimos reikšmės:
login - prijungia vartotoją prie sistemos, jeigu jo siunčiami autorizacijos duomenys yra teisingi. Kartu su juo reikia perduoti:
login - POST perduodamas vartotojo prisijungimo vardas arba el. pašto adresas
pass - POST perduodamas vartotojo slaptažodis
remember - POST perduodamas flagas (1¦0) ar įsiminti vartotoją. Nebūtinas
logoff - atjungia prisijungusį vartotoją
remind - suformuoja el. laišką vartotojui ir išsiunčia jo nurodytu pašto adresu. Jeigu vartotojas egizstuoja, sistemoje apdorojamas "mail" šablonas. Kartu su juo reikia perduoti:
login - POST perduodamas vartotojo prisijungimo vardas arba el. pašto adresas
 
remind - GET paduodamas su reikšme 1. Taip galima nukreipti i remind sablona, kur yra priminimo forma, pvz.,  <a href="{$_http_path}/index.php?cid={$_item_id}&remind=1">Slaptažodžio priminimas</a>

Šablonų pavyzdžiai: