Turinio valdymo sistema

Prisijungimas partneriams
Jūsų slaptažodis

Dirbame su:


Smarty praplėtimai

Kai kurių specifinių pajungimo poreikių patenkinimui, mums teko sukurti kelis Smarty šablonų variklio praplėtimus (plugins).

{array_size}

Grąžina masyvo dydį. Galimi parametrai:

Parametro pavadinimas Pastaba
var masyvas kurio dydi reikia ąpskačiuoti. Būtinas

Pvz. 1: {array_size var=$masyvas assign="masyvo_dydis"}

{array_random_key}

grąžinami atsitiktiniai masyvo raktai. Galimi parametrai:

Parametro pavadinimas Pastaba
var masyvo kintamojo pavadinimas. Būtinas
number grąžinamų raktų kiekis masyvo pavidalu. Nebūtinas

Pvz. 1: {array_random_key var=$masyvas assign="masyvo_raktai"}
$masyvo_raktai = atsitiktinis_raktas;

Pvz. 2: {array_random_key var=$masyvas number=2 assign="masyvo_raktai"}
$masyvo_raktai[0] = atsitiktinis_raktas1
$masyvo_raktai[1] = atsitiktinis_raktas2

{assign_array}

Sukuria masyvą ir/arba papildo naujais elementais. Galimi parametrai:

Parametro pavadinimas Pastaba
var masyvo kintamojo pavadinimas
key masyvo elemento raktas
value reikšmė

Pvz. 1: {assign_array var="company" key="name" value="Example Ltd."} - nustatys
$company["name"] = "Example Ltd.";

Pvz. 2: {assign_array var="company" value="Example Ltd."} - pridės į masyvo galą
$company[] = "Example Ltd.";

Pvz. 3: {assign_array var="company" key="name"} - ištrins reikšmę
unset($company["name"]);

{assign_session}

įrašo duomenis į sesiją

Parametro pavadinimas Pastaba
var sesijos kintamojo pavadinimas
value reikšmė

Pvz. 1: {assign_session var="company" value="Example Ltd."} - nustatys
$_SESSION["company"] = "Example Ltd.";

Pvz. 2: {assign_session var="company"} - ištrins iš sesijos
unset($_SESSION["company"]);

{format_date}

išveda datą pilnu formatu pagal nurodytą kalbą

Parametro pavadinimas Pastaba
timestamp Paduodamas laikas sekundėmis nuo eros pradžios, jeigu nenurodytas gražina šiandienos datą
show_week_days Nurodo ar rodyti savaitės dieną
show_time
Nurodo ar rodyti laiką (reikšmė 1 - rodyti valandas ir minutes, reikšmė 2 - rodyti laiką su sekundėmis (nuo versijos 2.1)
lang kalbos kodas, pagal nutylėjimą ima dabartine tinklapio kalbą

Pvz. 1: {format_date timestamp=1118255742} - grąžins nurodyto laiko datą.
Rezultatas: 2005 m. birželio 8 d.

Pvz. 2: {format_date show_week_days=1 show_time=1} - Grąžins šios dienos datą, su savaitės dieną bei laiku
Rezultatas: 2005 m. birželio 8 d., trečiadienis 12:30

{debug}

išveda kintamojo turinį. Funkcija analogiška PHP funkcijai var_dump();

Parametro pavadinimas Pastaba
var Smarty kintamojo pavadinimas kuri norime pamatyti
value Kintamasis kurio turinį norime pamatyti

Pvz. 1: {debug var="client"} - grąžins $client kintamojo turinį.
Pvz. 2: {debug value=$client} - grąžins $client kintamojo turinį.

{browser_is}

Grąžina naršyklės versiją, gamintoją arba ar atitinka naršyklė nurodytus parametrus. Nuo versijos 2.3. Panaudojimo pavyzdžiai:
   HI! the browser that you are using is <i>{browser_is}</i>!   
   The browser you are using is {browser_is show="version"}  
   The browser you are using is {browser_is show="all"}  
  {browser_is vendor="ns"} or   
  {browser_is vendor="ie" version=4.5 assign=result} or   
  {browser_is vendor="ns" minversion=4.5 assign=result} or   
  {browser_is vendor="ie" majorversion=4 assign=result} or   
  {browser_is vendor="ie" majorversion=5 plattform=windows assign=result} or   
  {browser_is vendor="ns" majorversion=4 minorversion=5 assign=result}   
  {if $result} .... {/if}  

seoptimize modifikatorius

Smarty modifikatorius seoptimize konvertuoja tekstą į tinkamą paieškos varikliams URL. Pvz.: {"Grąžusis namas"|seoptimize} grąžins "grazusis-namas".
Tekstas gali būti paduodamas kaip parametras, kai modifikuojamas URL. Tokiu atveju prie URL gale bus pridetas optimizuoto teksto fragmentas. Pvz.: {"http://www.example.com"|seoptimize:"Grąžusis namas"} grąžins "http://www.example.com?grazusis-namas"
Nuo versijos 2.3