Turinio valdymo sistema

Prisijungimas partneriams
Jūsų slaptažodis

Dirbame su:


Javascript praplėtimai

Flash animacijos atvaizdavimas

Norėdami išvengti "Click to activate and use this control" pranešimo galite naudoti standartines sistemos priemones. Pvz:

 <script type="text/javascript">
flashUrl = "get.php?i.23440";
flashId = "";
flashWidth = 311;
flashHeight = 400;
flashBgColor = "#adadad";
flashParams = {'parametroPavadinimas':'parametroReiksme'}; // Nebutinas, perduoda <param name="parametroPavadinimas" value="parametroReiksme" />
</script>
<script type="text/javascript" src="js/flash_display.js"></script>
<!-- Tam atvejui kai neveikia Javascript -->
<noscript>
<object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0"
width="311" height="400"><param name="movie" value="get.php?i.23440" /><param name="quality" value="high" />
<embed src="get.php?i.23440" quality=high bgcolor="" width="311" height="400" type="application/x-shockwave-flash"
pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash">
</embed>
</object>
</noscript>