Turinio valdymo sistema

Prisijungimas partneriams
Jūsų slaptažodis

Dirbame su:


_tree objektas

_tree objektas yra turinio valdymo šablonų praplėtimų rinkinys. Naudoti jį galite daugelyje šablonų, įskaitant bendrinius ir modulių.

_tree->getItemData - grąžina duomenų, priklausančių nurodytam elementui, masyvą.

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
item_id * skaičius Nurodo, kurio elemento kuriuos duomenis reikia grąžinti

_tree->getElementsByType - (nuo 1.5) leidžia pasiekti nurodyto tipo sistemos elementus iš viso turinio medžio. Galima ištraukti ne tik puslapius, bet ir praplėtimus bei papildomus elementus.

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
lang_id

nurodo konkrečią kalbą, iš kurios norima traukti elementus; jeigu nenurodytas - ima iš esamos kalbos
type *
nurodo, kokio tipo elementus ištraukti, galima nurodyti kelis per kablelį, pvz: type="new1,new2,new3"
parent_id
skaičius|masyvas skaičių vienas arba keli id (galima paduoti kelis id kaip tekstą atskirtais kableliais) elementų tarp kurių vaikų vykdyti paiešką (nuo versijos 2.0.2)
active

nurodo, kad ištraukti tik aktyvius (matomus) elementus
order

Nurodo, pagal kurį parametrą bus rūšiavimas. Jam galima nurodyti bet kurį STEP parametro pavadinimą
order_dir

Nurodo rūšiavimo tvarką: asc - didėjanti, desc - mažėjanti
limit


Nurodo maksimalų kiekį grąžinamų elementų (nuo versijos 2.3.2)

Pvz.: {_tree->getElementsByType type="new1,new2,new3" lang_id="lt" parent_id="2,3,4" active=1}

_tree->getItemFiles - (nuo 1.5) grąžina elementui priskirtus failus. Tai gali būti paveiksliukai įterpti į tekstą, arba galerijos elemento failų sąrašas ir pan.

Parametras
Būtinas
Tipas
Komentaras
item_id
*
skaičius
id elemento, kurio failų sąrašą norima gauti
label
tekstas failo pavadinimas
type
 
image¦file
traukiamų failų tipas: paveiksliukas arba binarinis failas. Pagal nutylėjimą - image

Pvz.: {_tree->getItemFiles type="image" item_id=112}

_tree->dontCache - uždraudžia sistemai kešuoti bloką.

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
item_id
skaičius Nurodo, kurio elemento kešavimą uždrausti, jeigu nenurodytas, ima dabartinį naudojamą.

_tree->getChilds - grąžina subelementų, priklausančių nurodytam elementui, sąrašą.

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
item_id * skaičius Nurodo, kurio elemento subelementus grąžinti
lang_id
kalbos kodas Nustato, kurios kalbos subelementus grąžinti. Jeigu nenurodyta, grąžina tuo metu aktyvios kalbos subelementus
group
spec, gen, ext, sub Išfiltruoja elementus, priklausančius nurodytai grupei, gen - grąžina vidinius puslapius, ext - praplėtimus, spec - papildomus elementus, sub - priklausomus elementus
active
1¦0 Nurodo ar pasirinkti tik matomus puslapius (1), ar visus (0)
order

Nurodo, pagal kurį parametrą bus rūšiavimas. Jam galima nurodyti bet kurį STEP parametro pavadinimą
order_dir

Nurodo rūšiavimo tvarką: asc - didėjanti, desc - mažėjanti

Pvz: {_tree->getChilds item_id=$el.item_id assign="childs_array" order="sort_nr" order_dir="desc"}

_tree->clientHasAccess - grąžina ar dabartinis puslapis yra prieinamas dabartiniam klientui. Klientas nebūtinai turi būti autorizuotas. Plačiau apie tai.

_tree->getFirstChild - grąžina nurodyto tėvinio elemento pirmąjį subelementą (nuo versijos 1.5).
Pvz. {_tree->getFirstChild item_id=$data.page.parent_id assign="firstChild"}

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
item_id *
Nurodo, kurio elemento subelementus grąžinti
type

nurodo, kokio tipo elementus ištraukti, galima nurodyti kelis per kablelį, pvz: type="new1,new2,new3"
active

nurodo, kad ištraukti tik aktyvius (matomus) elementus
group
spec, gen, ext, sub Išfiltruoja elementus priklausančius nurodytai grupei, gen - grąžina vidinius puslapius, ext - praplėtimus, spec - papildomus elementus, sub - priklausomus elementus

_tree->getLastChild - grąžina nurodyto tėvinio elemento paskutinįjį subelementą (nuo versijos 1.5).
Pvz. {_tree->getLastChild item_id=$data.page.parent_id assign="lastChild"}

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
item_id *
Nurodo, kurio elemento subelementus grąžinti
type

nurodo, kokio tipo elementus ištraukti, galima nurodyti kelis per kablelį, pvz: type="new1,new2,new3"
active

nurodo, kad ištraukti tik aktyvius (matomus) elementus
group
spec, gen, ext, sub Išfiltruoja elementus priklausančius nurodytai grupei, gen - grąžina vidinius puslapius, ext - praplėtimus, spec - papildomus elementus, sub - priklausomus elementus

_tree->getPreviousSibling - grąžina nurodyto elemento aukščiau esantį kaimyninį elementą (nuo versijos 1.5).
Pvz. {_tree->getPreviousSibling item_id=$data.page.item_id parent_id=$data.page.parent_id assign="prevChild"}

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
item_id *
Nurodo, kurio elemento subelementus grąžinti
parent_id *
Nurodo, kuris yra tėvinis elementas
type

nurodo, kokio tipo elementus ištraukti, galima nurodyti kelis per kablelį, pvz: type="new1,new2,new3"
active

nurodo, kad ištraukti tik aktyvius (matomus) elementus
group
spec, gen, ext, sub Išfiltruoja elementus priklausančius nurodytai grupei, gen - grąžina vidinius puslapius, ext - praplėtimus, spec - papildomus elementus, sub - priklausomus elementus

_tree->getNextSibling - grąžina nurodyto elemento žemiau esantį kaimyninį elementą (nuo versijos 1.5).

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
item_id *
Nurodo, kurio elemento subelementus grąžinti
parent_id *
Nurodo, kuris yra tėvinis elementas
type

nurodo, kokio tipo elementus ištraukti, galima nurodyti kelis per kablelį, pvz: type="new1,new2,new3"
active

nurodo, kad ištraukti tik aktyvius (matomus) elementus
group
spec, gen, ext, sub Išfiltruoja elementus priklausančius nurodytai grupei, gen - grąžina vidinius puslapius, ext - praplėtimus, spec - papildomus elementus, sub - priklausomus elementus

Pvz. {_tree->getNextSibling item_id=$data.page.item_id parent_id=$data.page.parent_id assign="nextChild"}

_tree->getLastUpdate - grąžina paskutinį puslapio atnaujinmo laiką (nuo versijos 1.5).

Pvz. {_tree->getLastUpdate assign="timestamp"}

{block} funkcija leidžia kurti blokelius puslapiuose. Pagal nutylėjimą veikia iki 10 - ies lygių gylio. Norint naudoti gilesnius lygius, reikia jau naudoti parametrą depth=X, kur X - norimas gylis.

pvz. {block depth=7 name="block1" modules_only="text1,infoblock1"}

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
depth
skaičius Apibrėžia blokelio gylį.
templates_only
tekstas Per kablelį nurodomas sąrašas šablonų, leidžiamų  šioje vietoje.
modules_only
tekstas Per kablelį nurodomas sąrašas modulių, leidžiamų šioje vietoje.
show_body

Pagal nutylėjimą arba kai show_body="all" atvaizduoja ir blokelio langą ir kontrolinį mygtuką. Kai show_body="control" - atvaizduoja tik kontrolinį mygtuką, kai show_body="body - tik blokelio langą.

{_tree->noIndex}

Uždraudžia paieškos varikliams indeksuoti puslapį. Nuo versijos 2.3
Pvz. {_tree->noIndex}

Dėmesio! Nepamirškite, kad panaudodami šiuos metodus viduje puslapių modulių, kurie yra kešuojami, tokie kaip tekstas, nuotrauka ir pan. rezultatai šių metodų ir sugeneruotas HTML, kuris naudoja šiuos duomenis, užsikešuoja kartu su moduliu. Dėl to patariame šiuos metodus naudoti tik Pagrindiniuose Tinklapio šablonuose.