Turinio valdymo sistema

Prisijungimas partneriams
Jūsų slaptažodis

Dirbame su:


_shop objektas

_shop->getProducts - grąžina prekių sąrašą.

Parametras Tipas Butinas Komentras

category_id ar scheme_id

id * Kategorija (masyvas) ar shema, iš kurios turi būti grąžintos prekės
currency string
Valiuta, kuria turi būti nurodytos prekių kainos, jeigu jos yra ištraukiamos
full_info true¦false
nurodo ar informacija apie prekes turi būti išplėsta. Pagal nutylėjimą false. Pilna informacija yra ištraukiama tik kai nurodytas scheme_id.
flag1 true¦false
Ištraukia tik prekes su nustatytu parametru "Akcija 1"
flag2 true¦false
Ištraukia tik prekes su nustatytu parametru "Akcija 2"

flag3

true¦false
Ištraukia tik prekes su nustatytu parametru "Akcija 3"
order string
Lauko pavadinimas, pagal kurį surūšiuoja prekių sąrašą. Pagal nutylėjimą prekės išvedamos nesurūšiuotos
order_dir asc¦desc
Rūšiavimo tvarka: asc - didėjanti, desc - mažėjanti
limit skaičius
išvedamų eilučių kiekis. Gali būti nurodytas su paslinkimu: "paslinkimas, kiekis". Pvz., "30,10".
count_only true¦false
Jeigu nustatytas true, metodas grąžina tik prekių skaičių pagal nurodytus parametrus.
keywords
string

Raktinių žodžių sąrašas atskirtu tarpeliais. Gali būti naudojama prekių paieškai
cart_id id
Skirtas atvejams kai vartotojas turi kelis krepšelius. Nurodžius krepšelio id bus gražintos tik jam priklausančios prekės.
page_nr
skaičius

Jeigu nenurodomas limit parametras, galima nurodyti page_nr parametrą kuris reikš kuri iš puslapių išvesti. Aktualu tik kai nurodytas page_size parametras, arba nustatytas elementų skaičius turinio valdymo shopgoods1 modulyje
page_size
skaičius
Jeigu nenurodomas limit parametras, galima nurodyti page_size parametrą kuris reikš kiek elementų bus suskirstoma puslapyje. Aktualu kai nurodomas page_nr parametras.
modifications
both, only, none

Nurodo ar gražinamuose rezultatuose išvesti ir modifikacijas (both), išvesti tik modifikacijas (only) arba tik pagrindines prekes (none) - pagal nutylėjima. Nuo versijos 2.4

_shop->getPaging - grąžina standartinį puslapiavimo objektą pagal paskutinįjį _shop->getProducts iškvietimą.

_shop->getModifications - grąžina produkto modifikacijų sąrašą. (Nuo versijos 2.4)

Parametras Tipas Butinas Komentras
product_id id * Prekės ID kurios modifikacijos turi būti grąžintos

_shop->getProduct - grąžina pilną informaciją apie konkretų produktą.

Parametras Tipas Butinas Komentras
product_id id * Prekės kurios informacija turi būti grąžinta id.
scheme_id id
Prekės šablono id. Leidžia optimizuoti rezultatų išvedimą.

_shop->getProductCount - žr. grąžina prekių kiekį pagal nurodytus parametrus, žr. _shop->getProducts.

_shop->getCategoriesByScheme - grąžina prekių kategorijų sąrašą pagal šablono id.

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
scheme_id * id šablono id

_shop->getSubCategories - grąžina prekių kategorijų sąrašą.

Parametras Tipas Butinas Komentras
parent_id id
Grąžina tik nurodytos kategorijos subkategorijas.
show_disabled true¦false
Išvesti tik išjungtas, arba tik įjungtas kategorijas
order

Rūšiavimo parametras. Pagal nutylėjimą rūšiuoja pagal order_id.
order_dir asc¦desc
Rūšiavimo tvarka. Pagal nutylėjimą "asc"
lang_id string
Nurodo kokia kalba išvesti kategorijų pavadinimus

_shop->getSubCategoriesIds - grąžina visų žemiau esančių kategorijų id sąrašą.

Parametras Tipas Butinas Komentras
category_id id
ID kategorijos, kurios subkategorijų sąrašą reikia grąžinti

_shop->setFilter - nustato filtrą metodui _shop->getProducts. Veikia tik tuomet, kai _shop->getProducts parametras full_info=1.

Parametras Tipas Butinas Komentras
is equal¦more¦less¦part¦sql|not * Filtro tipas. Nustato ar laukų reikšmės turi būti lygios, didesnės, mažesnės, atitikti fragmentų arba SQL uzklausai. "not" reikšmė yra nuo versijos 2.5
lauko_pavadinimas string|array
Nustatoma filtro reikšmė. Keli variantai atskiriami simboliu "¦" arba perduodamas masyvas

Pvz. {_shop->setFilter is=equal name="Sony" model="Vaio"} - nustato filtrą, pagal kurį rezultatai turi turėti pavadinimą Sony ir modelį Vaio
{_shop->setFilter is=more year="1980"} - nustato filtrą, pagal kurį rezultatuose metų reikšmė bus didesnė už 1980.
{_shop->setFilter is=less price="10"} - nustato filtrą, pagal kurį rezultatuose kaina bus mažesne už 10.
{_shop->setFilter is=part description="super"} - nustato filtrą, pagal kurį rezultatuose aprašyme yra žodis "super".
{_shop->setFilter is=sql where="name_lt='Vardenis' AND surname_lt='Pavardenis'"} - nustato filtrą, pagal kurį rezultatuose vardas yra "Vardenis" ir pavardė "Pavardenis".

_shop->resetFilter - atšaukia filtravimą.

_shop->getCategory - grąžina informaciją apie kategoriją.

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
id * id Kategorijos id

lang_id


skaičius Nurodo, kokia kalba grąžinti kategorijos pavadinimą
_shop->getCategoryPath - grąžina kategorijų kelią iki nurodytos kategorijos. Grąžina masyvą id.
Parametras Būtinas Tipas Komentaras
parent_id * skaičius Nurodo, kurios kategorijos kelią grąžinti

_shop->getCategoryPathFull - grąžina kategorijų kelią iki nurodytos kategorijos. Grąžina masyvą kategorijų duomenų.

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
parent_id * skaičius Nurodo, kurios kategorijos kelią grąžinti
lang_id
kalbos kodas Nustato, kurios kalbos kategorijų pavadinimus grąžinti. Jeigu nenurodyta, grąžina puslapio kalbos kategorijų pavadinimus

_shop->getTemplates - grąžina naudojamų parduotuvėje prekių šablonų sąrašą.

_shop->getTemplate - grąžina pilną informaciją apie prekių šablono laukus.

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
scheme_id * skaičius Nurodo, kurio prekių šablono informaciją grąžinti
index
true¦false Suindeksuoti laukus pagal pavadinimą

_shop->getTemplateIdByName - grąžina šablono id pagal jo pavadinimą (nuo versijos 2.2)

Parametras
Būtinas Tipas Komentaras
name
*
tekstas
šablono pavadinimas

_shop->getCurrencies - gauti administratoriaus pasirinktas valiutas.

_shop->getCurrencyExchangeValues - grąžina bazinės valiutos keitimo kursus.

_shop->getDefaultCurrency - grąžina bazine sistemos valiutą (nuo versijos 2.5)

_shop->exchangeCurrency - grąžina sumą nurodyta valiuta (nuo versijos 2.5)

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
value * string Suma pradine valiuta
from_currency
*
string
Pradinė valiuta
to_currency
*
string
Valuta į kurią konvertuojama suma

_shop->setCurrency - nustatyti valiutą pagal nutylėjimą.

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
currency * string Kalbos kodas

_shop->getCurrency - gauti pagal nutylėjima nustatytą valiutą.

_shop->getField - grąžina informaciją apie prekės šablono lauką.

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
scheme_id * id prekių šablono id
field * string Lauko pavadinimas

_shop->getCarts - kuriama...

_shop->getProductPrice - apskaičiuoja nurodytam klientui prekės kainą.

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
product_id * id Prekės id, kuriai turi būti apskaičiuota kaina
currency
string Valiuta. Pagal nutylėjimą yra dabartinė vartotojo pasirinkta
discount_group
string Nuolaidos grupė, kuriai priskirtas klientas. Pagal nutylėjima apskaičiuojama dabartinė prisijungusio kliento grupė

_shop->getProductTemplate - nurodytam prekių šablonui grąžina apdorotą atkiros prekės dizainą ("item"). Dizainas redaguojamas per Dizaino modulio Parduotuvės skyrelį. Kiekvienas prekių šablonas gali turėti savo atskiros prekės išvedimą. Turi būti nurodytas bent vienas iš šių parametrų: scheme_id, product_id, category_id, kitaip metodas grąžna -1. Jeigu nurodyta prekė arba kategorija neturi priskirto prekės šablono, metodas grąžina false. Neradus išvedimo šablono, grąžinamas kodas -1028.

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
scheme_id
id Prekės id, kuriai turi būti apskaičiuota kaina
product_id
id Valiuta. Pagal nutylėjimą yra dabartinė vartotojo pasirinkta
category_id
id Nuolaidos grupė, kuriai priskirtas klientas. Pagal nutylėjima apskaičiuojama dabartinė prisijungusio kliento grupė

_shop->getProductListTemplate - nurodytam prekių šablonui grąžina apdorotą prekių sąrašo dizainą ("item"). Dizainas redaguojamas per Dizaino modulio Parduotuvės skyrelį. Kiekvienas prekių šablonas gali turėti savo atskiros prekės išvedimą. Turi būti nurodytas bent vienas iš šių parametrų: scheme_id, category_id, kitaip metodas grąžna -1. Jeigu nurodyta prekė arba kategorija neturi priskirto prekės šablono, metodas grąžina false. Neradus išvedimo šablono, grąžinamas kodas -1028

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
scheme_id
id Prekės kuriai turi būti apskaičiuota kaina id
category_id
id Nuolaidos grupė kuriai priskirtas klientas. Pagal nutylėjima apskaičiuojama dabartinė prisijungusio kliento grupė

_shop->getProductVariants - grąžina prekės galimų variantų sąraša.

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
product_id * id Produkto id

_shop->getProductVariant - grąžina prekės varianto sudedamasias dalis. Patogu tam, kad išvesti varianto pavadinimą krepšelyje esančios prekės


Parametras Būtinas Tipas Komentaras
variant_id * id Produkto varianto id

_shop->getVariantGroups - grąžina prekės šablono variantų grupių sąrašą.

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
scheme_id * id Kurio prekių šablono variantu grupes grąžint

_shop->getVariantGroup - grąžina variantų grupės reikšmių sąrašą.

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
variant_id * id Kurios variantu grupės reikšmes grąžint

_shop->getProductsTop - grąžina sąrašą perkamiausių produktų.

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
product_id Ne skaičius Jeigu yra nurodytas, skaičiuoja pirktų prekių kiekį kartu su nurodyta preke
count Ne skaičius Jeigu nurodytas apriboja ištraukiamų prekių kiekį. Rekomenduojama nurodinėti, nes prekių sąrašas gali būti labai didelis

_shop->getCart - grąžina vartotojo krepšelio turinį. Jeigu vartotojas yra autorizuotas gražina krepšelį iš serverio. Jeigu neautorizuotas gražinamas sesijos krepšelis. parametrus žr. _shop->getSessionCart ir _shop->getStoredCart

_shop->getSessionCart - grąžina vartotojo sesijos krepšelį.

_shop->getStoredCart - grąžina vartotojo serverio krepšelį.

Parametras Tipas Butinas Komentras
cart_id id
Skirtas atvejams kai vartotojas turi kelis krepšelius. Nurodžius krepšelio id bus gražintos tik jam priklausančios prekės.

_shop->getCartValue - gražina užsakymo benrą kainą ir kainą su nuolaida

_shop->getBanksList - gražina sąrašą bankų paruoštu atsiskaitymui (iki versijos 2.1). Nuo versijos 2.1 naudokites _payments objektu
 
_shop->getPaymentsList - gražina mokėjimų sąrašą (iki versijos 2.1). Nuo versijos 2.1 naudokites _payments objektu

_shop->getLogistics - grąžina sąraša pristatymo tiekėjų.

Parametras Tipas Butinas Komentras
id id
Norint ištraukti konkretu pristatymo tiekėją.

_shop->getLogisticZones - Pervežimo kompanijų regionų bei zonų sąrašas.

Parametras Tipas Butinas Komentras
logistic_id id
Pervežimo kompanijos unikalus ID
id id
Zonos ID, tokiu atveju metodas grąžins įrašą apie regioną/zoną
parent_id id
Nurodo kurios zonos regionus ištraukti. Jeigu nenurodytas ištraukia pačių zonų sąrašą
Pvz.
{_shop->getLogisticZones logistic_id=15 assign="zonu_sarasas"}
{_shop->getLogisticZones parent_id=zonu_sarasas[0] assign="pirmos_zonos_regionai"}
{_shop->getLogisticZones id=152 assign="zona"}

_shop->getLogisticRegions - Pervežimo kompanijų regionų sąrašas. (Nuo versijos 2.3)

Parametras Tipas Butinas Komentras
logistic_id id
Pervežimo kompanijos unikalus ID
id id
Zonos ID, tokiu atveju metodas grąžins įrašą apie regioną/zoną
Pvz.
{_shop->getLogisticRegions logistic_id=15 assign="zonos15_regionu_sarasas"}
{_shop->getLogisticRegions assign="visi_regionai"}

_shop->getLogisticPrices - Pervežimo kompanijų pristatymo kainos.

Parametras Tipas Butinas Komentras
logistic_id id
Pasirinktos пervežimo kompanijos unikalus ID
zone_id id
Pasirinkto regiono unikalus ID
weight_id skaičius
Svorio identifikatorius

_shop->getLogisticWeights - Pervežimo kompanijų galimi transportavimo svoriai.

Parametras Tipas Butinas Komentras
logistic_id id * Pervežimo kompanijos unikalus ID

_shop->getDeliveryPrice - Pristatymo kaina.

Parametras Tipas Butinas Komentras
logistic_id id
Pasirinktos пervežimo kompanijos unikalus ID (pašalinta versijoje 2.5, būtinas iki versijos 2.2)
zone_id id * Pasirinkto regiono unikalus ID
weight skaičius
Prekių krepšelio svoris (būtinas iki versijos 2.5. Nuo versijos 2.5 jeigu nenurodytas - imamas šiuo metu krepšelyje esančių prekių svoris
currency
kodas

Valiutos, kuria apskaičiuojama kainą, kodas. Jeigu nenurodytas, pristatymo kaina skaičiuojama bazine valiuta

_shop->getCartWeight - grąžina krepšelio prekių svorį. Jeigu vartotojas turi kelis krepšelius yra galimybė nurodyti krepšelio id.

Parametras Tipas Butinas Komentras
cart_id id
Skirtas atvejams kai vartotojas turi kelis krepšelius. Nurodžius krepšelio id bus gražintos tik jam priklausančių prekų svoris.

_shop->getCurrentOrders - grąžina sąraša užsakymų kurie dar nėra galutiniai (dar vykdomi)

Parametras Būtinas Tipas Pastabos
content
true¦false grąžina ir užsakymo turini

_shop->getHistoryOrders - grąžina sąraša užsakymų kurie yra galutiniai (jau įvykdyti arba atmesti)

Parametras Tipas Butinas Komentras
show_all true¦false
parodo visų klientų užsakymus
content true¦false
grąžina ir užsakymo turini
limit skaičius
išvedamų eilučių kiekis. Gali būti nurodytas su paslinkimu: "paslinkimas, kiekis". Pvz "30,10".Grąžinamų rezultatų kiekis

_shop->getHistroryOrdersPaging - grąžina standartinį puslapiavimo objekta pagal paskutinįjį _shop->getProducts iškvietimą.

_shop->getOrder - grąžina užsakymo informaciją
Parametras Būtinas Tipas Pastabos
order_id * id užsakymo id
show_all
true¦false parodo visų klientų užsakymus

_shop->getProductsByText - Suranda produktus pagal tekstinius laukus.

Parametras Tipas Butinas Komentras
search_string textas * Ieškomas tekstas
category_id id
Kategorijos id
limit skaičius
Grąžinamų rezultatų kiekis

_shop->getZoneName - grąžina zonos pavadinimą.

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
id * skaičius Nurodo kurios zonos pavadinimą grąžinti
_shop->getLists - grąžina pasirenkamųjų sąrašų pavadinimus. Kurie vėliau naudojami kaip getList metodo list paramtras.

_shop->getList - grąžina pasirenkamojo sąrašo elementus (pvz. autorių sąrašas, gamintojų sąrašas).

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
list

*

string Nurodo sąrašo, kuri norima gauti, pavadinimą.
id
skaičius jeigu nurodytas grąžina konkretų įrašą iš duomenų bazės
lang_id
string Nurodo kokia kalbą išvesti gamintojų pavadinimus. Pagal nutylėjimą išveda tinklapio kalba
limit

skaičius Kiekis reikalingų ištraukti eilučių
query
string Vykdo tekstinę paieška per įrašo pavadinimą ir aprašymą
query_name
string Vykdo tekstinę paieška tik per įrašo pavadinimą

_shop->getManufacturers - grąžina sąrašą gamintojų.

Nerekomenduojamas. Žr. _shop->getList metodą.

_shop->getComments - grąžina komentarų sąrašą.
Parametras Būtinas Tipas Komentaras
product_id * skaičius Komentuojamo produkto id
comments_page_nr * skaičius Komentarų puslapio eilės numeris
comments_page_size
skaičius Nustato puslapio dydį, t.y. kiek komentarų grąžinti.

_shop->getCommentsPaging - grąžina prekės komentarų sąrašo puslapiavimo aprašomąjį masyvą. Turi būti iškviestas po komentarų sąrašo išvedimo.

_shop->countComments - grąžina prekės komentarų skaičių.

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
product_id * skaičius Prekės id

_shop->getRatingsList - grąžina sąrašą įmanomų reitingo variantų (nuo -X iki X).

_shop->getRatingsComments - grąžina prekės reitingų komentarų sąrašą.

Parametras Būtinas Tipas Komentaras
product_id * skaičius Reitinguojamo prekės id
ratings_page_nr * skaičius Komentarų puslapio eilės numeris
ratings_page_size
skaičius Nustato puslapio dydį, t.y. kiek komentarų grąžinti.

_shop->getRatingsStats - grąžina prekės reitingų statistiką.

Parametras
Būtinas
Tipas
Komentaras
product_id
*
skaičius
Prekės id
 
_shop->getMerchant - grąžina pardavėjo informacija.
 
Parametras
Būtinas
Tipas
Komentaras
merchant_id
*
id
Pardavėjo id

_shop->getMerchants - grąžina pardavėjų informacija.

_shop->getDiscountGroup - grąžina nuolaidų grupės informaciją. (nuo versijos 2.1.1)

Parametras
Būtinas
Tipas
Komentaras
id
*
id
Nuolaidų grupės id

_shop->getRelatedProducts - grąžina susijusias prekes. (nuo versijos 3.0)

Parametras
Būtinas
Tipas
Komentaras
product_id
*
id
Produkto id

_shop->getReturn - grąžina prekes gražinimo informacija (nuo versijos 2.6.1)

Parametras
Būtinas
Tipas
Komentaras
id
*
id
Gražinimo id

_shop->getReturnedProducts - grąžina prekes gražinimo produkto informaciją (nuo versijos 2.6.1)

Parametras
Būtinas
Tipas
Komentaras
id
*
id
Gražinamo produkto id

_shop->product_count - grąžina paskutiniojo iškviesto _shop->getProducts metodo apimtų įrašų skaičių. (nuo versijos 2.5)